Cà cuống thịt – thương phẩm

50.000

Cà cuống đực nguyên con tươi

Chọn lựa những con to trưởng thành còn sống đảm bảo thơm cay

Giao hàng: Miền bắc và Hà Nội

 

Danh mục: