Rượu cà cuống

600.000

Rượu cà cuống

Thành phần/quy cách: Cà cuống đực 10 con ngâm rượu Kim Sơn – Bình thủy tinh

Thời gian ngâm:  1 năm

Giao hàng: Hà Nội

Danh mục: